BABAYİ-ƏMİR

Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumiləşməsi) nəticəsində yaranıb, “çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam” mənasını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, uc almışam,

Xotkarlardan bac almışam,

Yüz desələr, qocalmışam,

Hələ ki, Babay-Əmirəm...

                   (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

BABAL ƏRƏB
BAC FARS

Значение слова в других словарях