CƏFA

i. suffering; torment, torture; pangs pl.; ~ çəkmək to bear*, to stand*; Cəfasını mən çəkdim, səfasını yad gördü at. söz. ≅ One man makes a chair and another sits on it

CƏDVƏL
CƏFAKEŞ

Digər lüğətlərdə