CƏMİYYƏT

CƏMİYYƏT I is. [ ər. ] Birlik, ittifaq. Əhməd Cavad ədəbiyyat cəmiyyətinin məsul katibi idi.

CƏMİYYƏT II is. [ ər. ] Şair cəmiyyətin dili, dilmancı; Şair bir planet siqlətindədir (M.Araz).

CƏBR
CƏNG

Значение слова в других словарях