CECİM

Fars mənşəlidir, yun ipdən toxunmuş zolaqlı, ala-bəzək, nazik palazdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CAZVA
CEHİZ

Digər lüğətlərdə