CECİM

Əl ilə toxunulan xovsuz xalça növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Belimdə yoxdu qılıncım,

Müxənnətə çatmır gücüm,

Nə yorğan var, nə də cecim,

Zülm, ay mədəd, ay mədəd!..

                     (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

CAYDAQ
CESİR

Digər lüğətlərdə