COMƏRD

s. generous, magnanimous, liberal; özünü ~ göstərmək to play at being generous; ~ təbiətli generous-natured; ~ adam a magnanimous person

COĞRAFİYAŞÜNAS
COMƏRDLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə