COMƏRDLİK

i. generousness, generosity, magnanimity, liberality; ~ göstərmək to show* (a bit of) generosity; Bu comərdlikdir It is generous

COMƏRDLƏNMƏK
COMƏRDLİKLƏ

Digər lüğətlərdə