DÖNMƏZ

s. 1. firm, staunch, steadfast, unshake able; ~ dostlar firm / staunch friends; ~ mübariz staunch fighter; ~ etibar steadfast faith; ~ inam firm belief / conviction; 2. persistent

DÖNMƏK
DÖNMƏZLİK

Digər lüğətlərdə