DÜKAN

i. shop; amer. store; baqqal ~ı grocer’s shop; ət ~ı butcher’s shop; meyvə ~ı fruit shop; çörək ~ı baker’s; dəllək ~ı barber’s (shop); dəmirçi ~ı blacksmith’s shop; kənd ~ı village store

DÜJÜN
DÜKANBAZAR

Digər lüğətlərdə