DÜMBƏK

i. bax dumbul

DÜMAĞ
DÜMBƏKÇALAN

Digər lüğətlərdə