DABANLI

s. (i.s.) with heel; (i.s.) having heel; hündür ~ high-heeled; (i.s.) with highheel, (i.s.) having high heel; hündür ~ ayaqqabı high-heeled shoes, shoes with high heel / (i.s.) having high heel; alçaq ~ low-heeled; (i.s.) with low-heel, (i.s.) having low heel; alçaq ~ ayaqqabı lowheeled shoes, shoes with low heel

DABANIÜSTƏ
DABANLIQ

Digər lüğətlərdə