DADAMAL

s. (especially of animals) (i.s.) falling into the habit of going somewhere to eat; getting into the habit of doing the same action

DAD-HARAY
DADANAQ

Digər lüğətlərdə