DİBÇƏK

i. pot; gül dibçəyi flower-pot

DİB-DƏHNƏDƏN
DİBLİ

Digər lüğətlərdə