Duzsuzlaşdırma

xam neftin tərkibindən duzun çıxarılması, əsasən neftayırma prosesindən qabaq edilir.
Dolamaçarx
Ehtiyatlar

Digər lüğətlərdə