Ehtiyatlar

neft yatağı layında və ya qaz yatağında tapılmış karbohidratların (neft və təbi qaz) miqdarı.
Duzsuzlaşdırma
Exolot