EHTİRAS

сущ.
1. страсть:
1) сильное, безудержное чувство. Ehtirasını cilovlamaq обуздать страсть, ehtiraslar qaynayır страсти кипят, ehtiraslar coşur (qızışır) страсти разгораются, ehtiraslar yatdı (söndü, soyudu) страсти улеглись, ehtiraslar fırtınası (tufanı) буря страстей, xırda ehtiraslar мелкие страсти, vəhşi ehtiraslar дикие страсти
2) пристрастие к какому-л. делу, занятию. Oxumaq ehtirası страсть к чтению, işə ehtiras страсть к делу, sənət ehtirası страстъ к искусству, axtarış ehtirası страсть к поиску, yaradıcılıq ehtirası творческая страсть
3) сильная, безудержная любовь с преобладанием чувственного влечения. Qızğın (çılğın) ehtiras пылкая страсть, dəli ehtiras безумная страсть, alçaq ehtiraslar низменные страсти, ehtiras hissi чувство страсти, höyvani ehtiras животная страсть, cinsi-lətifəyə bəslənən ehtiras страсть к прекрасному полу, ehtiras odu огонь страсти, ehtiras alovu пламя страсти, ehtirası alovlanır пылает страсть
2. жажда (сильное, страстное желание чего-л. ). Azadlıq ehtirası жажда свободы, yaratmaq ehtirası жажда творчества, sənətin sirlərinə yiyələnmək ehtirası жажда овладеть тайной искусства, varlanmaq ehtirası жажда наживы, hökmranlıq ehtirası жажда власти
EHTİRAMSIZLIQ
EHTİRASLA

Digər lüğətlərdə