EHTİRAS

Ərəbcə həris sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EHTİRAM
EHTİYAC

Digər lüğətlərdə