elektrikləmək

elektrikləmək
elektrikləmə
elektrikləndirilmə

Digər lüğətlərdə