ESTRADA

I. i. 1. (səhnə) stage, platform; 2. (incəsənət növü) variety art

II. s. variety (attr.); ~ artisti variety actor, (qadın) variety actress; ~ tamaşası variety show / entertainment

ESTONCA
ESTRADAÇI

Digər lüğətlərdə