EV-EŞİK

сущ. кӀвал-югъ, кӀвал, хзан, мулк ва мс. кӀвалихъ галаз алакъалу гьар са затӀ; // ev-eşik düzəltmək кӀвал-югъ туькӀуьрун, хзан туькӀуьрун, кӀвал-югъ авун; ev-eşik sahibi (yiyəsi) olmaq кӀвалин-къан иеси (сагьиб) хьун, хзан туькӀуьрун, кӀвал-югъ хьун, эвленмиш хьун.
EV
EVAKUASİYA

Digər lüğətlərdə