eybəcərlənmə

eybəcərlənmə
eybəcərləndirmək
eybəcərlənmək

Digər lüğətlərdə