eyiləşdirilmə

eyiləşdirilmə
eyilənmək
eyiləşdirilmək

Digər lüğətlərdə