EYNƏK

i. (pair of) spectacles pl.; glasses pl.; günəş eynəyi sun-glasses; (gözü tozdan və s. qorumaq üçün geyilən) goggles; ~ taxmaq / geymək to wear* glasses

EYMƏNMƏK
EYNƏKÇİ

Digər lüğətlərdə