FÖVT

гибель, вырождение
FÖVRİ
FRAKSİYA

Digər lüğətlərdə