FAKÜLTƏ

1. факультет; 2. факультетский;
FAKTİK
FAQQI

Digər lüğətlərdə