GÜBRƏ

Alınma sözdür. Bizdə onun yerinə puş/püş (навоз) kəlməsi işlədilib (dia­lektlərdə indi də var). Puş təbii gübrədir, kimyəvi yolla alınmır. Xalq arasında peşoy (paşoy) sözü mövcuddur, püşlə eyni kökə malikdir. Deməli, püş məhz “навоз” deməkdir. Dozanqurdu da “püşqurdu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GUŞƏNİŞİN
GÜCƏNMƏK

Digər lüğətlərdə