GÜN²

сущ. 1. югъ (суткадин рагъ акьурдалай акӀидалди экуь вахт); 2. югъ, сутка, йифни-югъ (Ччилин вичин гигинал садра элкъведай кьван (24 сятдин) вахт); // bu günlərdə и йикъара, и мукьвара, са шумуд йикъан къене; bugünkü gündə къенин юкъуз, гила, алай вахтунда; ertəsi gün галай югъ, са югъ алатайла; gün uzunu югъди, югъ атана; са йикъан къене; gündə bir йикъан садра, гьар юкъуз, фад-фад; günlərin bir günü (йи)къарикай са юкъуз (кил. günün birində); günü axşam etmək (eləmək) югъ нян (ряден) авун, югъ буш ракъурун, са карни тавуна югъ рекьин; günü bu gün къенин юкъуз; лап къе, геж тавуна; günü-günə satmaq югъ къал вегьин, гежарун; günü sabah пакаман юкъуз; лап пака, геж тавуна; günün birində са юкъуз, садра, са сеферда; günün günorta çağı йикъан нисинихъ, юкъуз лап экв аламаз; iki gündə (gündən) bir кьве йикъалай сад, югъ арадай (кил. günaşırı); 3. вахт; 4. пер. югъ, уьмуьр, яшайиш, дуланажагъ; gün keçirmək атай югъ алудун, югъ акъудун, кьил хуьн, яшамиш хьун; gün görməmək югъ такун, пис яшамиш хьун; 5. авай везият, куьк, гьал манада; günə düşmək (qalmaq) (йи)къа гьатун, куьке гьатун, гьалда гьатун (пис везият къалурдай ибара); 6. рах. кӀвалахай зегьметдин йикъар; 7. gündə йикъан, гьар юкъуз; 8. gündən-günə, günü-gündən нареч. йикъавай-къуз, югъ-къандивай; са юкъуз ваъ, йикъар алатирдавай, яваш-яваш; ** ...gün ağlamaq чара акун, дердина амукьун, къайгъуда амукьун, къайгъу чӀугун, гележег гьакъинда фикирун; gün qayıtmaq а) рагъ элкъуьн, нисинилай вегьин, рагъ акӀиз авалун; б) югъ яргъи (ва я куьруь) жез авалун; günü başa vurmaq югъ акъудун, югъ рекьин (са хийирни авачир са кардал машгъул хьана); günü qara gəlmək яшайиш пис хьун, четин хьун; günü qara olmaq яшайиш (дуланажагъ) пис хьун; gününü göy əsgiyə düymək (bürümək) кил. gününü qara eləmək; gününü qara eləmək (etmək) югъ тагун, гзаф азият (руьгьдин азаб) гун, экуь дуьнья мичӀи (дар) авун.
GÜN¹
GÜN-GÜNORTA

Значение слова в других словарях