GÜN

i. 1. day; iş ~ü working day; səkkiz saatlıq iş ~ü eight-hour (working) day; iş ~ünü qısaltmaq to shorten working hours; istirahət ~ü rest-day, day of rest, day off; anadan olan ~ birthday; Beynəlxalq qadınlar ~ü International Women’s Day; qələbə ~ü Victory Day; bütün ~ü all the day, the whole day; o biri ~ next day; birinci ~dən from the first day; lap birinci ~lərdən in the very first days (of); ~dən ~ə day by day, day after day, from day to day; hər ~ every day; ~ün günorta çağı in broad daylight; bu ~lərdə (keçmişdə) the other day, a day or two ago; (gələcəkdə) one of these days, in a day or two; ~lərin bir ~ündə one fine day; keçən ~lərdə in days of old, in former / bygone / older days; açıq qapı ~ü (tədris müəssisələrində) open day; ◊ ~ ağlamaq (qeydinə qalmaq) to think* of future (life), to trouble about future; ◊ özünə ~ ağlamaq to think* / to trouble one’s future (life); ◊ uşağına, ailəsinə və s. ~ ağlamaq to think* / to trouble about one’s children, family, etc.; ◊ ~ keçirmək to while away the days; to live somehow; yaxşı ~ keçirmək to live a happy / full life; pis ~ keçirmək to live a miserable life, to live under bad condition; yaxşı ~ görmək to live a happy life; to live a well-to-do life; pis ~ görmək to be* unhappy / miserable, to live a hard life; 2. bax günəş

GÜMÜŞÜ
GÜN-GÜNDƏN

Значение слова в других словарях