GÜNDÜZ

1. день; 2. днем;
GÜNDOĞAN
GÜNEY

Digər lüğətlərdə