GƏLƏCƏK

zaman çərçivəsində və məkan hüdudlarında fantaziyanın gizli söylədiklərinin hamısının formasız və qeyri-müəyyən baş verməsi.
GƏLDƏÇ
GÖK

Значение слова в других словарях