GƏLİR-ÇIXAR

приход-расход
GƏLİR
GƏLİRLİ

Digər lüğətlərdə