GƏR₁

[ fars. ] klas. bax əgər.
Gər girişsəm çalhaçala; Quş gərəkdir qanad sala. Koroğlu”.
Sən gər mənim olsan fəna dünyada; Elə billəm padşaha dönmüşəm. M.P.Vaqif.
Məsəldir: bir paydan bir adam doyar; Gər bölünə, ikisin də ac qoyar. Q.Zakir.

Синонимы

  • GƏR gər bax əgər

Омонимы

  • GƏR GƏR I is. bot. Tut ağacının bir növü. Bağban öz bağında gər əkdi bir gün (Aşıq Şəmşir). GƏR II sif. Yoğun
GƏNZİK
GƏR₂

Значение слова в других словарях