GƏRMƏŞOV

İki ağac növü şov komponenti ilə bitir: gərməşovmürdəşov (murdarça). Gərməşov –“gərilə (əyilə) bilən, sınmayan, elastik olan şov (əsli: şiv)” deməkdir. Mürdəşov isə “murdar şiv” deməkdir (uşaq ondan əl ağacı düzəldəndə valideynlər icazə vermirlər ki, pis ağacdır). “Mürdəşə – dur döşə” (davaya səbəb olur) deyimi də var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏRMƏ
GƏRNƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə