HƏRƏKƏT

Matriyanın mühüm atributu, mövcudluq üsulu. Hərəkətə təbiət və cəmiyyətdə baş verən bütün proseslər daxildir.
HƏNİFİLİK
HƏVAİ

Значение слова в других словарях