HADİSƏ

i. incident, event; (bədbəxt hadisə) accident; phenomenon (pl. -na); beynəlxalq ~ world event; ~ləri izləmək to follow the course of events, to keep* up with events; təbii ~ natural phenomenon; sevindirici ~ encouraging phenomenon; nadir ~ unusual phenomenon; qəribə ~ strange thing / phenomenon

HAÇANDAN-HAÇANA
HAFİZƏ

Digər lüğətlərdə