HALLANAN

s. qram. declinable; ~ sözlər declinable words

HALQAVARI
HALLANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə