İÇƏRİ

İçyer sözlərindən törəyib, iç yer sadələşib, içəri formasına düşüb. Bəzən əri hissəsi yönlük hal şəkilçisi hesab edilir, amma o, yer sözü ilə qohumdur. İçəri sözü yönlük halda içəriyə kimi olur. Bir sözün 2 dəfə hal şəkilçisi (xüsusən də eyni halın şəkilçisini) qəbul etməsi mümkün deyil. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İÇAŞ
İÇKİ

Digər lüğətlərdə