idealistcəsinə

idealistcəsinə
idealist
idealistlik

Digər lüğətlərdə