ilahiləşdirmək

ilahiləşdirmək
ilahiləşdirmə
ilahilik

Digər lüğətlərdə