İMRAN DİLİ

Gözəl nitq, gözəl danışıq.

Tutilər avaz alır,

O şirin imran dilindən.

Ənkəbut tək şan asılıb

Sənin o incə dilindən.

         (“Abbas və Gülgəz”)

İMİRZƏ
İMRAN DİLLİ

Значение слова в других словарях