İNƏK

Sözün əsli sağır n (n) ilə yazılıb “dişi tısbağa, dişi dəvə” mənalarında işlədilib. Deməli, inək sözü dişi kəlməsinin sinonimi olub. Ana sözü də, ehtimal ki, buradan əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İNDİRA
İNFİLTRASİYA

Digər lüğətlərdə