İNADKARCASINA

нареч. инадкарвилелди, терсвилелди.
İNADKAR
İNADKARLIQ

Digər lüğətlərdə