İNCƏLƏNMƏK

кил. incələşmək.
İNCƏDƏN-İNCƏYƏ
İNCƏLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə