İNFRAQIRMIZI

\[lat. infra və qırmızı\]: infraqırmızı şüalar физ. инфраяру рекӀвер, лучар (спектрдин вилиз аквазвай яру къерехдилай мадни яргъаз чкӀизвай вилериз таквадай пай; лепейрин яргъивал яру рекӀвериндалай гзаф тир вилериз таквар чимивилин рекӀвер).
İNFORMASİYA
İNFRASƏS

Digər lüğətlərdə