ionlaşdırılmaq

ionlaşdırılmaq
ionlaşdırılma
ionlaşdırma

Digər lüğətlərdə