İQTİBAS

\[ər.\] сущ. къачун (са эсердай гаф, жумла, фикир); // iqtibas etmək къачун (гаф, фикир ва мс.).
İQREK
İQTİDAR

Digər lüğətlərdə