İSHALOTU

кил. əzvay 1).
İSHAL
İSIRQA

Digər lüğətlərdə