İSKİTLƏR

кил. skiflər.
İSKƏNƏLƏNMƏK
İSLADILMAQ

Digər lüğətlərdə