İSLAHEDİLMƏZLİK

кил. islaholunmazlıq.
İSLAHEDİLMƏZ
İSLAHXANA

Digər lüğətlərdə