itibucaqlı

sif. à angle aigu ~ üçbucaq triangle m acutangle

itibucaq
itiburun

Digər lüğətlərdə